Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

A cat in the wild!


Fouskas is very interested in the creatures around the small house.
All day long he likes to avoid the heat and the sun glare and returns for water after only a few minutes, but late in the evening and especially when darkness falls,
he loves wandering and hiding, maybe also fighting other feline invaders.
His favorite spot is this "watchtower" overlooking his new living space.


In this photo from last year [16/8/2009]
a younger and smaller Fouskas
loved to hide in his favorite  bush.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου