Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Which is the ideal place to sleep?


Fouskas rarely sleeps under a down comforter,
but sometimes it is also time to hide.


Of course the ideal stance is the famous
coiling into a ball
when he looks like an Easter bread roll!