Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Cats love to take naps


They seem to sleep most of the day. They need relaxation because when they are in "wild cat mode" they are amazingly fast so they need tons of energy.
As you can see, they sleep anywhere, but they prefer dark, quiet places in order to enjoy their slumber.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010